noscript
O nás O nás

Spracovatelia osobných údajov

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o. so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 47 927 682, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100759/B.